مرکز مطالعات و تحقیقات فناوریهای نوین اسمان از سال 95 با برگزاری دوره های اموزشی در خصوص تجهیزات پزشکی و ارائه مدرک معتبر جهت شروع بکار در کلینیکها .مراکز درمانی .مطبها .بیمارستانها .از افراد با استعداد و باهوش و همین طور افرادی که تمایل به تغییر و پیشرفت و پشتکار و درکل تمایل به کار کردن در بخش پزشکی و درمانی را دارند دعوت به عمل اورده تا با شرکت در دوره های فوق اینده خوب و عالی برای خود رقم بزنند .در حال حاضر دوره ها در 6 گروه 

برگزار میشود .

این دوره های در 2 بخش 

 • حضوری
 • غیر حضوری

و همین طور در 2 دوره 

 • پیشرفته
 • حرفه ای

برگزار میگردد. 

نحوه شرکت و برگزاری دورهای

اموزش لیزر موهای زائد

این دوره اموزشی لیزر موهای زائد با 2 دستگاه  برگزار میگردد. 1-دستگاه اس اچ ار و 2- دستگاه دایود برگزار میشود و هنر جوهای عزیز میتوانند با انتخاب خود در دورهای مورد نظر شرکت نمایید.

اموزش لیزر موهای زائد (پیشرفته )با دستگاه( اس اچ ار )فهرست مطالب اموزشی .زمان برگزاری .نحوه برگزاری و قیمت

بخش اول -کلیات دستگاه (اس اچ آر) پیشرفته

 •         فصل اول -تعریف کامل و اصولی شناخت دستگاه لیزر موهای زائد
 •        فصل دوم -شناخت و وظایف اپراتور به طور کل
 1. بخش دوم -نحوه شروع بکار با دستگاه لیزر موهای زائد (اس اچ آر) به صورت کاملا عملی 
 2. در کلاسهای غیر حضوری (به صورت فایهای جدا گانه مباحث به صورت متن و تصویر و ویدیو )
 •       مبحث اول-لیزر موهای زائد صورت -چونه -زیر گردن
 •      مبحث دوم-لیزر موهای زائد زیر بغل -بین سینه ها -و شکم 
 •      مبحث سوم-لیزر موهای زائد بیکینی-ران ها و بین کشاله های ران
 •      مبحث چهارم -لیزر موهای زائد -ساقها - ساعدها .روی دست و پا
 •      مبحث پنجم-لیزر موهای زائد -پشت گردن تا پشت کمر 
 •      مبحث ششم -لیزر موهای زائد -قسمت پشت کمر و باسن  
 1. بخش سوم -نحوه قرار گیری بیمار و دستگاه در هنگام انجام لیزر موهای زائد

 نحوه شرکت کلاسهای حضوری (اس اچ ار)

کلاسهای حضوری اس اچ ار در 2 دوره پیشرفته و حرفه ای برگزار میشود .

دوره حضوری پیشرفته (اس اچ ار)

این دوره در کل در 6 ساعت برگزار میگردد.(در حال حاضر این 6 ساعت در یک روز مثلا از ساعت 10 صبح الی 16 برگزار میشود.

 • 2 ساعت اول به صورت تئوری 
 • 2 ساعت دوم شناخت دستگاه 
 • 2 ساعت سوم به صورت عملی برگزار میشود .که هنر جوی عزیز میباست یک نفر را به عنوان مدل همراه خود داشته باشد .تا بتواند روی اون فرد لیزر انجام شود. 

زمان برگزاری اموزش حضوری  لیزر با دستگاه (اس اچ ار)

زمان برگزاری دوره اموزش لیزر موهای زائد با دستگاه اس اچ ار به صورت عمومی در یکم و دهم هر ماه برگزار میگردد.

زمان برگزاری دوره اموزش لیزر موهای زائد با دستگاه اس اچ ار به صورت خصوصی با هماهنگی هنرجو برگزار میشود .

لطفا توجه داشته باشید .در زمان ثبت نام در فرم مورد نظر حتما زمان شرکت در دوره را مشخص نمایید.

 هزینه شرکت در دوره اموزش لیزر موهای زائد با دستگاه اس اچ ار (پیشرفته ) به صورت عمومی دو میلیون تومان میباشد.

 هزینه شرکت در دوره اموزش لیزر موهای زائد با دستگاه اس اچ ار (پیشرفته ) به صورت خصوصی  سه میلیون تومان میباشد.

لطفا جهت ثبت نام در دوره فوق روی لینک زیر ضربه بزنید.

 

اموزش لیزر موهای زائد (پیشرفته )با دستگاه(دایود )فهرست مطالب اموزشی .زمان برگزاری .نحوه برگزاری و قیمت

 بخش اول -کلیات دستگاه (دایود)

 •         فصل اول -تعریف کامل و اصولی شناخت دستگاه لیزر موهای زائد(دایود)
 •        فصل دوم -شناخت و وظایف اپراتور به طور کل

بخش دوم -نحوه شروع بکار با دستگاه لیزر موهای زائد (دایود) به صورت کاملا عملی
در کلاسهای غیر حضوری به صورت فایهای جدا گانه مباحث به صورت متن و تصویر و ویدیو 

 •       مبحث اول-لیزر موهای زائد صورت -چونه -زیر گردن
 •      مبحث دوم-لیزر موهای زائد زیر بغل -بین سینه ها -و شکم 
 •      مبحث سوم-لیزر موهای زائد بیکینی-ران ها و بین کشاله های ران
 •      مبحث چهارم -لیزر موهای زائد -ساقها - ساعدها .روی دست و پا
 •      مبحث پنجم-لیزر موهای زائد -پشت گردن تا پشت کمر 
 •      مبحث ششم -لیزر موهای زائد -قسمت پشت کمر و باسن  

بخش سوم -نحوه قرار گیری بیمار و دستگاه در هنگام انجام لیزر موهای زائد

 نحوه شرکت کلاسهای حضوری (دایود)

کلاسهای حضوری دایود در 2 دوره پیشرفته و حرفه ای برگزار میشود .

دوره حضوری پیشرفته (دایود)

این دوره در کل در 6 ساعت برگزار میگردد.(در حال حاضر این 6 ساعت در یک روز مثلا از ساعت 10 صبح الی 16 برگزار میشود.

2 ساعت اول به صورت تئوری 

2 ساعت دوم شناخت دستگاه 

2 ساعت سوم به صورت عملی برگزار میشود .که هنر جوی عزیز میباست یک نفر را به عنوان مدل همراه خود داشته باشد .تا بتواند روی اون فرد لیزر انجام شود. 

زمان برگزاری اموزش حضوری  لیزر با دستگاه (دایود)

زمان برگزاری دوره اموزش لیزر موهای زائد با دستگاه دایود به صورت عمومی در دوم و دوازدهم هر ماه برگزار میگردد.

زمان برگزاری دوره اموزش لیزر موهای زائد با دستگاه دایود به صورت خصوصی با هماهنگی هنرجو برگزار میشود .

لطفا توجه داشته باشید .در زمان ثبت نام در فرم مورد نظر حتما زمان شرکت در دوره را مشخص نمایید.

 هزینه شرکت در دوره اموزش لیزر موهای زائد با دستگاه دایود (پیشرفته ) به صورت عمومی دو میلیون تومان میباشد.

 هزینه شرکت در دوره اموزش لیزر موهای زائد با دستگاه دایود (پیشرفته ) به صورت خصوصی  سه میلیون تومان میباشد.

لطفا جهت ثبت نام در دوره فوق روی لینک زیر ضربه بزنید.

اموزش لیزر موهای زائد (حرفه ای )با دستگاه( اس اچ ار )فهرست مطالب اموزشی .زمان برگزاری .نحوه برگزاری و قیمت

بخش اول -کلیات دستگاه (اس اچ آر)حرفه ای

 •         فصل اول -تعریف کامل و اصولی شناخت دستگاه لیزر موهای زائد
 •        فصل دوم -شناخت و وظایف اپراتور به طور کل
 1. بخش دوم -نحوه شروع بکار با دستگاه لیزر موهای زائد (اس اچ آر) به صورت کاملا عملی 
 2. در کلاسهای غیر حضوری (به صورت فایهای جدا گانه مباحث به صورت متن و تصویر و ویدیو )
 •       مبحث اول-لیزر موهای زائد صورت -چونه -زیر گردن
 •      مبحث دوم-لیزر موهای زائد زیر بغل -بین سینه ها -و شکم 
 •      مبحث سوم-لیزر موهای زائد بیکینی-ران ها و بین کشاله های ران
 •      مبحث چهارم -لیزر موهای زائد -ساقها - ساعدها .روی دست و پا
 •      مبحث پنجم-لیزر موهای زائد -پشت گردن تا پشت کمر 
 •      مبحث ششم -لیزر موهای زائد -قسمت پشت کمر و باسن  
 1.        بخش سوم -نحوه قرار گیری بیمار و دستگاه در هنگام انجام لیزر موهای زائد
 2.        بخش چهارم -نحوه شناسایی و روند بهبودی تاثیرات لیزر در جلسات مختلف 
 3.        بخش پنجم - روند تاثیر گذاری بهبودی صحیح و شناسایی عوامل و داروها 

       بخش ششم -راه های جلوگیری از بازگشت و تاثیرات داروها در روند کاهش و افزایش موهای زائد

 دوره حضوری حرفه ای  (اس اچ ار)

این دوره در کل در 12 ساعت برگزار میگردد.(در حال حاضر این 12 ساعت در دو روز مثلا از ساعت 10 صبح الی 16 برگزار میشود.

 • 2 ساعت اول به صورت تئوری 
 • 2 ساعت دوم شناخت دستگاه 
 • 2 ساعت سوم به صورت عملی برگزار میشود .که هنر جوی عزیز میباست یک نفر را به عنوان مدل همراه خود داشته باشد .تا بتواند روی اون فرد لیزر انجام شود. 
 • 2 ساعت چهارم تئوری و عملی
 • 2 ساعت پنجم تئوری و عملی 
 • 2 ساعت ششم ازمون تئوری و عملی 

زمان برگزاری اموزش حضوری  لیزر با دستگاه (اس اچ ار)حرفه ای 

زمان برگزاری دوره اموزش لیزر موهای زائد (حرفه ای ) با دستگاه اس اچ ار فقط به صورت خصوصی برگزار میشود.

زمان برگزاری میبایستی با هنرجو هماهنگ شود.

لطفا توجه داشته باشید .در زمان ثبت نام در فرم مورد نظر حتما زمان شرکت در دوره را مشخص نمایید.

 هزینه شرکت در دوره اموزش لیزر موهای زائد (حرفه ای ) با دستگاه اس اچ ار به صورت خصوصی  شش میلیون تومان میباشد.

لطفا جهت ثبت نام در دوره فوق روی لینک زیر ضربه بزنید.

 اموزش لیزر موهای زائد (حرفه ای )با دستگاه(دایود )فهرست مطالب اموزشی .زمان برگزاری .نحوه برگزاری و قیمت

بخش اول -کلیات دستگاه (دایود)حرفه ای

 •         فصل اول -تعریف کامل و اصولی شناخت دستگاه لیزر موهای زائد
 •        فصل دوم -شناخت و وظایف اپراتور به طور کل
 1. بخش دوم -نحوه شروع بکار با دستگاه لیزر موهای زائد (ادایود) به صورت کاملا عملی 
 2. در کلاسهای غیر حضوری (به صورت فایهای جدا گانه مباحث به صورت متن و تصویر و ویدیو )
 •       مبحث اول-لیزر موهای زائد صورت -چونه -زیر گردن
 •      مبحث دوم-لیزر موهای زائد زیر بغل -بین سینه ها -و شکم 
 •      مبحث سوم-لیزر موهای زائد بیکینی-ران ها و بین کشاله های ران
 •      مبحث چهارم -لیزر موهای زائد -ساقها - ساعدها .روی دست و پا
 •      مبحث پنجم-لیزر موهای زائد -پشت گردن تا پشت کمر 
 •      مبحث ششم -لیزر موهای زائد -قسمت پشت کمر و باسن  
 1.        بخش سوم -نحوه قرار گیری بیمار و دستگاه در هنگام انجام لیزر موهای زائد
 2.        بخش چهارم -نحوه شناسایی و روند بهبودی تاثیرات لیزر در جلسات مختلف 
 3.        بخش پنجم - روند تاثیر گذاری بهبودی صحیح و شناسایی عوامل و داروها 

       بخش ششم -راه های جلوگیری از بازگشت و تاثیرات داروها در روند کاهش و افزایش موهای زائد

 دوره حضوری حرفه ای  دایود)

این دوره در کل در 12 ساعت برگزار میگردد.(در حال حاضر این 12 ساعت در دو روز مثلا از ساعت 10 صبح الی 16 برگزار میشود.

 • 2 ساعت اول به صورت تئوری 
 • 2 ساعت دوم شناخت دستگاه 
 • 2 ساعت سوم به صورت عملی برگزار میشود .که هنر جوی عزیز میباست یک نفر را به عنوان مدل همراه خود داشته باشد .تا بتواند روی اون فرد لیزر انجام شود. 
 • 2 ساعت چهارم تئوری و عملی
 • 2 ساعت پنجم تئوری و عملی 
 • 2 ساعت ششم ازمون تئوری و عملی 

زمان برگزاری اموزش حضوری  لیزر با دستگاه (دایود)حرفه ای 

زمان برگزاری دوره اموزش لیزر موهای زائد (حرفه ای ) با دستگاه اس اچ ار فقط به صورت خصوصی برگزار میشود.

زمان برگزاری میبایستی با هنرجو هماهنگ شود.

لطفا توجه داشته باشید .در زمان ثبت نام در فرم مورد نظر حتما زمان شرکت در دوره را مشخص نمایید.

 هزینه شرکت در دوره اموزش لیزر موهای زائد (حرفه ای ) با دستگاه دایود  به صورت خصوصی  شش میلیون تومان میباشد.

لطفا جهت ثبت نام در دوره فوق روی لینک زیر ضربه بزنید.