مرکز اصلی لیزر موهای زائد .با نصب اپلیکیشن لیزر موهای زائد .از خدمات ویژه و منحصر به فردی برخوردار باشید.
1-استفاده کامل از خدمات مرکز اصلی لیزر موهای زائد
2-استفاده از بخش آموزش تخصصی لیزر موهای زائد
3-اخذ مدرک معتبر از مرکز مطالعات و تحقیقات فناوریهای نوین آسمان
4- و ده ها امکان ویژه : شرکت در آزمون لیزر موهای زائد – درخواست صدور گواهینامه لیزر موهای زائد –شرکت در کلاسهای غیر حضوری لیزر موهای زائد و اخذ مدرک معتبر 

laserhairremoval.apk