شرایط دریافت بهترین دستگاه هایفوتراپی .دستگاه هایفو دابلو گلد .با تاثیر گذاری صد در صدی

لطفاجهت دریافت اطلاعات بیشتر

با شماره  09200921960    09120921960  تماسحاصل نمایید.


  • شرایط رنت یا اجاره دستگاه هایفوتراپی (گلد یا اس)
  • شرایط فوق را جهت اجاره دستگاه هایفوتراپی میباشد.
  • اجاره دستگاه به صورت قرارداد درصدی  و به بهمراه پزشک یا اپراتور ارسال میشود .
  • داشتن حداقل 2 مراجعه کننده لازم میباشد.
  • برای هر بیمار مبلغ 900 هزار تومان دریافت میشود .
  • هزینه ارسال و انجام فعالیت به عهده مرکز میباشد .
  • هزینه مواد مصرفی .از قبیل .دستمال کاغذی .گان .ژل .دستکش .ماسک و ....به عهده اجاره کننده میباشد.
  • جهت رزرو نوبت و اطلاع از زمان مراجعه .حداقل و بهتر است  3 روز زودتر اطلاع رسانی شود .ولی حتی میتوانید .همان روز تماس بگیرید
  • هزینه انجام هایفو به تعداد مشخص میبایستی دقیقا .بعد از انجام کار تحویل کردد.

چنانچه به هر صورت در زمان مراجعه .مراجعه کننده تشریف نیاورد .نصف هزینه دریافت میگردد.