قیمت و هزینه هایفوتراپی  با  2  نوع دستگاه  هایفوتراپی

هایفوتراپی در این مرکز با دو مدل دستگاه انجام میشود .

دستگاه دابلو گلد .بهترین دستگاه هایفوتراپی با تاثیر گذاری 100 درصدی و توسط پزشک انجام میشود.

هزینه هایفوتراپی با دستگاه دابلو گلد  3000000 میباشد .

مدت زمان انجام کار در حدود 1 ساعت میباشد .

دستگاه هایفو اولترا .دستگاه با کارایی متوسط و توسط پزشک انجام میشود.

هزینه با دستگاه اولترا 1500000 میباشد .

مدت زمان انجام کار در حدود 45 دقیقه میباشد .

جهت مشاوره رایگان و رزرو با شماره  09200921960  تماس حاصل نمایید.