جهت اطلاع و شناخت بیشتر استفاده از هایفوتراپی / با دستگاه دابلو گلد / در درمان و پیشگیری به زبان ساده باید گفت :

استفاده از هایفوتراپی / با دستگاه دابلو گلد / به 2 دسته تقسیم میشود .

پیشگیری

درمان

با توجه به مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در مرکز اصلی هایفوتراپی / با دستگاه دابلو گلد / .باید به اطلاع برسانم .

هایفوتراپی در هر دو دسته که شامل  پیشگیری و هم درمان میشود .با بهترین نتیجه گیری توانسته تاثیر 100 درصدی بهمراه داشته باشه و یک تجربه بسیار عالی برای شما به ارمغان بیاره .

هایفوتراپی رفع غب غب .رفع خط خنده رفع خط اخم .و همچنین برای سنین 23 الی 35 .پیشگیری با دستگاه هایفو دابلو گلد و در یک جلسه انجام میشود